ایجاد شرایط مناسب برای جوجه کشی

آشنایی با عوامل مؤثر در رشد نطفه

دستگاه های جوجه کشی عوامل زیر برای ایجاد شرایط مناسب جوجه کشی تحت کنترل اند:

۱- درجه ی حرارت : درجه ی حرارت در جوجه کشی اهمیت ویژه ای دارد. درجه ی حرارت مناسب در دستگاه جوجه کشی (ستر) ۳۷/۵ و تفریخ (هجر) ۳۷ (۳۶/۷ تا ۳۷/۲) درجه ی سانتیگراد است.

دمای مناسب امکان رشد کامل و بدون نقص را برای جنین مهیا می کند.


برای جلوگیری از کیفیت نامطلوب جوجه از تغییرات شدید درجه ی حرارت جلوگیری کنید. درجه ی حرارت در دستگاه جوجه کشی نباید به بالاتر از ۳۷/۵ درجه ی سانتیگراد افزایش یابد، زیرا سبب کاهش قدرت جوجه درآوری و کوتاهتر شدن طول دوره ی جوجه کشی می شود.

ایجاد شرایط مناسب برای جوجه کشی

همچنین نباید اجازه دهید درجه ی حرارت به کمتر از ۳۷/۵ درجه سانتیگراد کاهش یابد. در این صورت رشد جنین ضعیف و طول دوره ی جوجه کشی افزایش مییابد.

۲ – رطوبت : مقدار رطوبت هوای اطراف تخم مرغ را برای تنظیم مقدار تبخیر محتویات آن، باید کنترل کنید. محتویات تخم مرغ بسیار حساسی اند و در رطوبت کم به سرعت خشک می شوند. در این حالت جوجهی تولید شده کوچک تر از حد طبیعی خواهد بود. از طرف دیگر هرگاه تبخیر به کندی صورت گیرد جوجه ی تولید شده بزرگ تر از حد طبیعی می شود.

در هر دو حالت کیفیت جوجه ی تولید شده مناسب نیست. به همین جهت، از تغییرات شدید رطوبت در دستگاه جلوگیری کنید. مقدار رطوبت مورد نیاز برای دستگاه جوجه کشی باید ۵۵ الی ٪۶۰ و دستگاه تفریخ (هچر) ۶۵ تا ۷۵٪ باشد.

۳ – تهویه : تهویه سالن های یک واحد جوجه کشی مورد دی‌اکسیدکربن حذف حرارت مازاد تولید شده، فراهم نمودن ترکیب مناسبی از هوا و حفظ رطوبت مناسب.

هرگاه در سالن، حجم ورود هوا کمتر از حجم خروج ان باشد، فشار منفی ور در حالت معکوس، فشار مثبت به وجود می آید. برای تهویه ی مناسب می توانید در سالن های جوجه کشی فشار منفی و یا مثبت ایجاد کنید. در این حالت سیستم تهویه ی داخلی دستگاه های جوجه کشی عملکرد بهتری خواهد داشت.

تهویه ی داخلی دستگاه جوجه کشی برای تبادل هوا و مقدار جریان هوا بر روی تخم مرغ ها اهمیت دارد. یک دستگاه موفق جوجه کشی وابسته به جریان هوای داخل آن است. ورود اکسیژن به تخم مرغ و خروج دی اکسید کربن و رطوبت از ان، به رشد جنین ارتباط دارد.

با بزرگ شدن جنین نیاز به اکسیژن هم بیشتر می شود و دی اکسید کربن بیشتری تولید می کند. تفاوت نیاز به اکسیژن و دفع دی اکسید کربن از روز اول تا بیست و یکم در حدود ۱۰۰ برابر است. با فرض این که تخم مرغ های داخل دستگاه در مراحل مختلف جوجه کشی هستند، هست بار تعویض هوا در ساعت، مطلوب است. در دستگاه تفریخ (هچر) حداقل به دوازده بار تعویض هوا در ساعت نیاز است. تهویه ی دستگاه جوجه کشی (ستر) از طریق باز و بسته شدن دریچه ها صورت میگیرد.

ایجاد شرایط مناسب برای جوجه کشی

در دستگاه های بزرگ و هچر به دلیل تنفس بیشتر جنین ها علاوه بر دریچه ها از هواکش نیز استفاده می شود. در اغلب دستگاه های جوجه کشی، تمام قسمت ها درجه ی حرارت یک نواختی دارند. در دستگاه های کوچک، تهویه ی هوا به روش تبادل گرمایی است.

هوای گرم در قسمت بالای ماشین جمع می شود. با سرد شدن تدریجی از میان تخم مرغ ها به سمت پایین حرکت میکند. هوا مجدداً توسط گرم کننده ها، گرم می شود و بالا می رود و گردش یک نواختی را به وجود می آورد.

4 – چرخش : چرخش در دوره ی ابتدایی جوجه کشی ضروری است. اگر تخم مرغ مکرراً چرخانده نشود، جنین با غشای پوسته تماس حاصل می کند و به ان میچسبد. این حالت منجر به رشد غیرطبیعی و مرگ سریع جنین می شود.

روشهای مختلفی برای چرخاندن تخم مرغ وجود دارد. روش رایج، استفاده از جک های برقی برای دستگاه هایی با چند سینی است. ماشین های جوجه کشی را به نحوی تنظیم نمایید که سینی در هر ۲ تا ۳ ساعت ۹۰ درجه بچرخد. توجه داشته باشید که در دستگاه تفریخ تخم مرغ ها چرخش ندارند.


آشنایی با ساختمان و نحوهی کار ماشین جوجه کشی
تشخیص تخم مرغ نطفه دار


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه