پرورش جوجه های اردک

پرورش جوجه های اردک

[vc_row][vc_column][vc_column_text] پرورش جوجه اردک [/vc_column_text][vc_column_text]پرورش جوجه اردک : تفاوت چندانی در پرورش جوجه اردک و جوجه مرغ وجود ندارد ، لیکن جوجه های اردک برای مدت زمان نسبتا کوتاه نیاز به حرارت مصنوعی دارند . » تغذیه اردک در مقایسه با سایر انواع حیوانات اهلی، اردک از سرعت رشد بهتر برخوردار است . اردک ...
0
پرورش جوجه های اردک

پرورش جوجه های اردک ، آموزش و روشهای پرورش اردک

[vc_row][vc_column][vc_column_text] پرورش جوجه های اردک ، آموزش و روشهای پرورش اردک [/vc_column_text][vc_column_text]پرورش جوجه های اردک : تفاوت چندانی در پرورش جوجه اردک و جوجه مرغ وجود ندارد ، لیکن جوجه های اردک برای زمان نسبتاً کوتاه نیاز به حرارت مصنوعی دارند . فقط برای اولین هفته های زندگی یک منبع حرارتی ( ...
0
جوجه کشی طبیعی اردک اهلی

جوجه کشی طبیعی اردک اهلی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] جوجه کشی طبیعی اردک اهلی [/vc_column_text][vc_column_text] » نژاد مسکوئی ( MuSCOVies ) جوجه کشی طبیعی اردک اهلی : موطن اصلی این نژاد آمریکای جنوبی است . نژاد مسکوئی از نژادهای بزرگ و سنگین وزن جهان به شمار میآید . طول این پرنده بیش از ۷۵ سانتیمتر بالغ می شود . اردک مسکوئی پرنده ...
0
انواع نژاد اردک اهلی ایرانی

انواع نژاد اردک اهلی ایرانی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] انواع نژاد اردک اهلی ایرانی [/vc_column_text][vc_column_text]انواع نژاد اردک اهلی ایرانی : اردکهای اهلی ایران را به ۴ گروه تقسیم می کنند : الف - گروه بومی ناحیه خزر ب - گروه بومی شمال غربی ج - گروه بومی نواحی غربی د - گروه بومی سایر نقاط کشور اردکهای بومی ناحیه خزر دارای جثه کم ...
0
روش تولید ماشین جوجه کشی در منزل
راهنمای ساخت دستگاه جوجه کشی خانگی
اهمیت تهویه در جوجه کشی
طراحی سیستم چرخش ماشین جوجه کشی
تولید دستگاه گرما و دما در ماشین جوجه کشی
تامین و کنترل رطوبت ماشین جوجه کشی
زمانسنج انکیباتور
طراحی کارخانه جوجه کشی
لوازم مورد نیاز برای ساخت دستگاه جوجه کشی
تشخیص تخم نطفه دار جوجه کشی
جوجه کشی به طریق اکونومی
انواع نژاد های مرغ را بشناسید
بیست نکته جوجه کشی
راهنمای ضد عفونی سالن های پرورش پرندگان
کنترل مکانیزم آبرسانی با آبخوری اتوماتیک
مرغ کرچ چیست؟
مدیریت سالن های پرورش جوجه گوشتی
راهنمای مورد نیاز جهت پرورش جوجه گوشتی
راهنمای احداث سالن مرغداری
دلایل توقف عمل تخم گذاری در مرغ ها
تعیین جنسیت جوجه های یکروزه از طریق پر
مطالبی در مورد نگهداری تخم های جوجه کشی
فاکتورهای اساسی در انتخاب تخم
اصول تولید تخم بارور
باید ها و نباید ها در مبحث جوجه کشی
دوازده نکته اساسی جوجه کشی
  مراحل ساخته شدن تخم مرغ به همراه عکس
علت های اثرگذار در باروری تخم ها
مدت زمان نیاز برای تولید تخم
موارد بهداشتی در زمان هچ تخم
آموزش کامل پرورش بلدرچین
معرفی نژادهای بوقلمون و تاریخچه پرورش آن پرنده
آشنایی با گوشت بوقلمون
مواردی در جوجه کشی بوقلون باید رعایت گردند
نکته های مفید در جوجه کشی بوقلمون